Walne Zebranie Członków PTMKM 2017

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków PTMKM i spotkanie z okazji Jubileuszu 25-lecia PTMKM podczas konferencji CMM2017 w Lublinie.
Walne Zebranie odbędzie się w środę 13.09.br. o godz. 19.00 w sali AIII Politechniki Lubelskiej. Bezpośrednio po Zebraniu w holu na parterze odbędzie się Spotkanie, które jest przygotowywane przez Organizatorów CMM2017 z okazji Jubileuszu 25-lecia PTMKM dla wszystkich uczestników CMM2017, połączone z kolacją.

Zwracamy się z uprzejmym apelem do wszystkich członków PTMKM o zachęcenie koleżanek i kolegów, którzy nie należą do PTMKM, do wstępowania do naszego Towarzystwa; deklaracja członkowska w załączeniu.

Uczestników CMM2017 gorąco prosimy o udział w Zebraniu i Spotkaniu z okazji Jubileuszu 25-lecia PTMKM. Jeżeli ktoś z Państwa nie może być obecny, ze względu na potrzebę zapewnienia kworum i krótkiego przebiegu Zebrania, prosimy o rozważenie możliwości upoważnienia innej osoby do głosowania w imieniu nieobecnego członka; druk pełnomocnictwa w załączeniu.

Załączniki:
1) Porządek zebrania
2) Sprawozdanie Zarządu (kadencja 2015-2017)
3) Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków w Gdańsku
4) Statut Towarzystwa (zatwierdzony przez sąd w 2016r.)
5) Regulamin obrad
6) Ordynacja wyborcza
7) Deklaracja członkowska
8) Druk pełnomocnictwa.