Zebrania zarządu

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 09.09.2015

W dniu 09 września 2015 roku odbyło się w Gdańsku zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Mieczysław KUCZMA – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Jerzy PAMIN – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA – członek Zarządu;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Przemysław LITEWKA – członek Zarządu;
 • Magdalena ŁASECKA-PLURA – członek Zarządu;
 • Katarzyna RZESZUT– członek Zarządu;

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Mieczysław Kuczma.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu Członków PTMKM, które odbyło się w tym samym dniu, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków Komisji Wnioskowej.

W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania:

 • Magdaleny ŁASECKIEJ-PLURY na stanowisko Sekretarza;
 • Katarzyny RZESZUT na stanowisko Skarbnika.

Obie kandydatki zostały jednomyślnie wybrane na proponowane stanowiska.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Przemysław LITEWKA na stanowisko zastępcy Sekretarza;
 • Ewa BŁAZIK-BOROWA na stanowisko zastępcy Skarbnika.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:

Sekretarz PTMKM                      Przewodniczący PTMKM
Magdalena Łasecka-Plura        Mieczysław Kuczma

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 28.08.2013

W dniu 28 sierpnia 2013 roku odbyło się w Poznaniu zebranie Zarządu PTMKM
W zebraniu uczestniczyli:

 • Mieczysław KUCZMA – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Jerzy PAMIN – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Przemysław LITEWKA – członek Zarządu;
 • Magdalena ŁASECKA-PLURA – członek Zarządu;
 • Katarzyna RZESZUT– członek Zarządu;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI – członek Zarządu.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Mieczysław Kuczma.

Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu w dniu 27.08.2013, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków Komisji Wnioskowej.

W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 27.08.2013:

 • Magdaleny ŁASECKIEJ-PLURY na stanowisko Sekretarza;
 • Katarzyny RZESZUT na stanowisko Skarbnika.

Obie kandydatki zostały jednomyślnie wybrane na proponowane stanowiska.

Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Przemysław LITEWKA na stanowisko zastępcy Sekretarza;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI na stanowisko zastępcy Skarbnika.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:

Sekretarz PTMKM                      Przewodniczący PTMKM
Magdalena Łasecka-Plura        Mieczysław Kuczma

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 11.05.2011

W dniu 11 maja 2011 roku odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy PAMIN – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Tadeusz BURCZYŃSKI – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – członek Zarządu;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Anna STANKIEWICZ – członek Zarządu;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI– członek Zarządu;
 • Adam WOSATKO – członek Zarządu.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Jerzy Pamin.
Podczas obrad dyskutowano nt. projektu nowego Statutu Towarzystwa i zagadnień poruszanych na Walnym Zebraniu w dniu 10.05.2011.
W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 10.05.2011:

 • Adama WOSATKO na stanowisko Sekretarza;
 • Anny STANKIEWICZ na stanowisko Skarbnika.

Obydwoje kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Zdzisław WIĘCKOWSKI na stanowisko zastępcy Sekretarza.
 • Mieczysław KUCZMA na stanowisko zastępcy Skarbnika

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:
Sekretarz PTMKM Przewodniczący PTMKM
Adam Wosatko Jerzy Pamin

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM Z DNIA 21.05.2009

W dniu 21 maja 2009 roku odbyło się w Zielonej Górze
zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Jerzy PAMIN – przewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Tadeusz BURCZYŃSKI – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM;
 • Mieczysław KUCZMA – członek Zarządu;
 • Tomasz LEWIŃSKI – członek Zarządu;
 • Anna STANKIEWICZ – członek Zarządu;
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI– członek Zarządu;
 • Adam WOSATKO – członek Zarządu.

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Jerzy Pamin.
Podczas obrad dyskutowano nt. zagadnień poruszanych na Walnym Zebraniu w dniu 19.05.2009, w tym szczególnie wnioski Komisji Wnioskowej.
W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 19.05.2009:

 • Adama WOSATKO na stanowisko Sekretarza;
 • Anny STANKIEWICZ na stanowisko Skarbnika.

Obydwoje kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika. Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Zdzisław WIĘCKOWSKI na stanowisko zastępcy Sekretarza.
 • Mieczysław KUCZMA na stanowisko zastępcy Skarbnika

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:
Sekretarz PTMKM Przewodniczący PTMKM
Adam Wosatko Jerzy Pamin

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PTMKM 2007

W dniu 22 sierpnia 2007 roku odbyło się zebranie Zarządu PTMKM.
W zebraniu uczestniczyli:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI – przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Jerzy PAMIN – wiceprzewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH – członek Zarządu
 • Adam GLEMA – członek Zarządu
 • Antoni JOHN – członek Zarządu
 • Mieczysław KUCZMA– członek Zarządu
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI– członek Zarządu

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Tadeusz Burczyński.
Podczas obrad dyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu w dniu 20.06.2007, w tym szczególnie wnioski Komisji Wnioskowej.
W dalszej części zebrania poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 20.06.2007:

 • Witolda Belucha na stanowisko Sekretarza
 • Antoniego Johna na stanowisko Skarbnika

Obydwaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Następnie w głosowaniu jawnym wybrano zastępców Sekretarza i Skarbnika.
Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Mieczysław KUCZMA na stanowisko zastępcy Sekretarza
 • Adam GLEMA na stanowisko zastępcy Skarbnika

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:
Witold Beluch Sekretarz PTMKM

Tadeusz Burczyński Przewodniczący PTMKM

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU Z DNIA 04.07.2005

W dniu 04 lipca 2005 roku odbyło się w Gliwicach zebranie Zarządu PTMKM w nowym składzie. W zebraniu uczestniczyli:

 • Tadeusz BURCZYŃSKI - przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Zdzisław WIĘCKOWSKI - wice-przewodniczący Zarządu PTMKM
 • Witold BELUCH - członek Zarządu
 • Antoni JOHN - członek Zarządu
 • Bohdan MOCHNACKI - członek Zarządu
 • Jerzy PAMIN - członek Zarządu
 • Leonard ZIEMIAŃSKI - członek Zarządu

Zebraniu przewodniczył Przewodniczący PTMKM Tadeusz Burczyński.
Podczas obrad przedyskutowano zagadnienia poruszane na Walnym Zebraniu w dniu 21.06.2005, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków Komisji Wnioskowej.
Poddano pod jawne głosowanie kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego PTMKM podczas Walnego Zebrania w dniu 21.06.2005:

 • Witolda BELUCHA na stanowisko Sekretarza;
 • Antoniego JOHNA na stanowisko Skarbnika.

Obydwaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na proponowane stanowiska.
Ponadto wybrano w głosowaniu jawnym zastępców Sekretarza i Skarbnika.
Jednogłośnie wybrani zostali:

 • Jerzy PAMIN – na stanowisko zastępcy Skarbnika
 • Leonard ZIEMIAŃSKI – na stanowisko zastępcy Sekretarza.

Protokołował:
Sekretarz PTMKM Witold Beluch